GE Voluson E8超声机DICOM接入

GE Voluson E8超声机DICOM接入

机器图片:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

按键盘上的Util配置按钮

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点击小屏幕的SystemSetup配置按钮

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

打赏
此条目发表在设备连接分类目录。将固定链接加入收藏夹。

发表评论