GE LOGIQ E9 超声机DICOM接入

GE LOGIQ E9 超声机DICOM接入

1.GE LOGIQ E9 超声机图片


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.点击小屏幕的,Utility


 

 

 

 

 

 

 

3.点击Connectivity


 

 

 

 

 

 

 

4.查看大屏幕


 

 

 

 

 

 

该设备采集图像请用右下角的P3键(一般是这个键);可能工程师配置其他键P1,P2

打赏
此条目发表在设备连接分类目录。将固定链接加入收藏夹。

发表评论